Szkolenia z obsługi i konserwacji dźwignic

mężczyzna konserwuje maszynęWszystkie szkolenia prowadzimy według programów zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny.