Kurs na żurawie – zachodniopomorskie

żółty samochód z wysięgnikiemKurs operatora żurawi samojezdnych to nasza propozycja podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. Organizowany przez firmę Gorand ze Szczecina kurs na dźwigi dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Całe szkolenie kończy się państwowym egzaminem przeprowadzanym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych. Uprawnienia wydawane są terminowo i pozwalają na obsługę żurawi zainstalowanych na podwoziach kołowych lub gąsiennicowych.

 

Żurawie samojezdne

Żurawie samojezdne to specjalistyczne pojazdy, których używa się do prac przeładunkowych i montażowych. Zbudowane są z wciągarek i wychylnego wysięgnika osadzonych na specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym. W zależności od rodzaju podwozia, na którym zamontowany jest żuraw, wyróżnić można:

 • żurawie samochodowe,
 • żurawie gąsienicowe,
 • żurawie jezdniowo-terenowe,
 • żurawie terenowe kołowe.

Te urządzenia dźwigowe klasyfikuje się również ze względu na rodzaj napędu i tak wyróżniamy:

 • żurawie z napędem spalinowo - mechanicznym,
 • żurawie z napędem spalinowo - elektrycznym,
 • żurawie z napędem spalinowo – hydraulicznym.

Bez względu na rodzaj żurawia, którego obsługa potrzebna jest w danej branży, do jego obsługi niezbędne są uprawnienia. Tego typu pojazdy znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i jest na nie duże zapotrzebowanie, dlatego operatorzy żurawi są cenionymi i potrzebnymi pracownikami. Ścieżka kariery operatora żurawi samojezdnych jest bardzo atrakcyjna i oferuje świetnie warunki finansowe. Miesięczne zarobki operatora żurawi samojezdnych wynoszą około 4300 złotych netto. Żurawie samojezdne wykorzystuje się najczęściej w budownictwie do:

 • montażu obiektów przemysłowych,
 • prac transportowych i przeładunkowych w zakładach przemysłowych, portach, składowiskach.

Wykorzystuje się je również do prac transportowych i przeładunkowych na terenie zakładów pracy, w portach, na składowiskach, w bazach transportowych i w wielu innych miejscach.

Żurawie samojezdne mogą przemieszczać się po drogach publicznych oraz placach budowy, dlatego są dość uniwersalnym UTB (Urządzeniem Transportu Bliskiego). Zapraszamy do współpracy osoby ze Szczecina i jego okolic, a także pracodawców, chcących skierować na kurs swoich pracowników.

 

Kto może odbyć kurs na operatora żurawia?

Kurs na dźwigi skierowany jest do wszystkich osób, które:

 • mają ukończone 18 lat,
 • zdobyły minimum wykształcenie podstawowe,
 • uzyskały zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie operatora żurawi samojezdnych.

Nasze szkolenia na żurawie w Szczecinie kierujemy zarówno do osób, które chciałyby zdobyć uprawnienia na dźwigi, by podnieś swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na rynku pracy, jak i do pracodawców, którzy chcą wyszkolić pracowników.

 

Przebieg kursu na żurawie

Kurs na żurawie oferowany przez nasz ośrodek szkoleniowy w Szczecinie podzielony jest na część teoretyczną oraz praktyczną, która obywa się na specjalnie przygotowanym do tego placu manewrowym. Tak samo, jak w przypadku zdobywania innych uprawnień na dźwigi, czy realizacji kursów na suwnice, niezbędne jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Biorąc udział w naszym szkoleniu na dźwigi w Szczecinie, zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą Ci w przyszłości bezpiecznie i profesjonalnie obsługiwać żurawie samojezdne. Cały kurs podzielony jest na kilka etapów, w tym:

 • informacje o dozorze technicznym,
 • nauka o budowie żurawi samojezdnych,
 • poznanie obowiązków operatora żurawia,
 • zasady BHP w pracy operatora żurawi,
 • zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne prowadzone są w naturalnych warunkach pracy żurawi samojezdnych. Są to tereny współpracujących z nami firm transportowych, logistycznych i budowlanych. Zajęcia prowadzone są na w pełni sprawnych i wykorzystywanych w codziennej pracy żurawiach samojezdnych. Nauka prowadzona jest na sprzęcie firm Grove, Fuchs i Liebherr, czyli trzech największych producentach tego rodzaju urządzeń. Bardzo zaawansowana część praktyczna doskonale przygotuje Cię do pracy w zawodzie operatora żurawi samojezdnych, bez względu na rodzaj używanego w pracy sprzętu i charakter wykonywanych nim zadań. Uprawnienia zawodowe na operatora pozwalają podjąć pracę w branży budowlanej, transportowej oraz zakładach przetwórstwa metali, a także w wielu innych miejscach, które wykorzystują urządzenia dźwigowe.

Czas oczekiwania na wydanie uprawnień po zdanym egzaminie to ok. 2 tygodnie.

Czas trwania zajęć praktycznych wynosi 5-8 godzin.

Zajęcia teoretyczne mogą być przeprowadzone w dogodnym dla kursantów czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W cenie kursu otrzymujesz niezbędne materiały szkoleniowe.

 

Dlaczego warto zdobyć uprawniania na dźwigi?

Obecnie na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na nowe mieszkania, których zbudowanie bez żurawi samojezdnych zazwyczaj nie byłoby możliwe. Podobnie rzecz się ma z szybkim rozwojem przemysłu – dźwigi są istotnymi urządzeniami w wielu firmach, bez których wiele procesów byłoby niemożliwych do realizacji lub trwałyby znacznie dłużej. Wszystko to sprawia, że operatorzy żurawi są osobami bardzo pożądanymi na rynku pracy. Ukończenie kursu na operatora żurawia daje więc niemal 100% gwarancję szybkiego zatrudnienia. Same zarobki zresztą są wysokie, dlatego inwestycja w kurs szybko się zwraca.

Nasz kurs na dźwigi zajmuje niewiele czasu, a jednocześnie dostarcza wszystkich niezbędnych informacji oraz rozwija praktyczne umiejętności. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz ustalenia dogodnego terminu szkolenia!