Galeria

Suwnice, żurawie, podesty

Zapraszamy do zapoznania się z galerią, przedstawiającą urządzenia i sprzęt, z obsługi i konserwacji, których prowadzimy szkolenia. Występujące pod różnymi nazwami maszyny, mogą być dla wielu osób tajemniczymi urządzeniami o nieznanym przeznaczeniu i zastosowaniu. Tymczasem wszystkie z prezentowanych tutaj sprzętów, używane są powszechnie w branży morskiej i transportowej do załadunku i rozładunku towarów, a także wykonywania różnorodnych prac konserwacyjnych i technicznych.

Charakterystyczną cechą wszystkich prezentowanych tutaj urządzeń, jest możliwość pracy na większym lub mniejszym zasięgu oraz wysokości. Obsługa takiego sprzętu, wymaga posiadania stosowanych kwalifikacji i predyspozycji: prawidłowej ocenie odległości, wysokości, a także bardzo dobrej orientacji w przestrzeni.

Prezentowane na zdjęcia urządzenia, są maszynami wyposażonymi we własny napęd, pozwalający na swobodne przemieszczanie się w kierunku poziomy, po utwardzonym i nieutwardzonym podłożu. Do tej kategorii zaliczany jest żuraw samojezdny, wózek podnośnikowy, podest samojezdny, żuraw przenośny lub ruchomy podest przewoźny. Kolejna grupa urządzeń to instalowana jest na jednostkach pływających po wodzie. Pozwalają one na przemieszczanie się po wodach morskich i śródlądowych, wykonując różne prace bezpośrednio z poziomu pokładu. Ostatnia grupa zaprezentowanych urządzeń to urządzenia stacjonarne, w sposób trwały związane z podłożem. Jest to między innymi suwnica bramowa lub żuraw stacjonarny.

Niezależnie od rodzaju obsługiwanych suwnic, żurawi lub podestów, podczas pracy konieczne jest zachowanie najwyższego stopnia ostrożności i dokładności. Praca na takich urządzeniach wymaga ścisłego przestrzegania przepisów BHP, a także bardzo dobrej znajomości zasad pracy urządzenia.