Szkolenia dla operatorów i konserwatorów dźwignic

operator dźwiguPoszukiwanie dobrze płatnej pracy, warto rozpocząć od sprawdzenia potrzeb lokalnych firm. W Szczecinie bardzo mocno rozwinięty jest sektor transportu morskiego i związanej z nim logistyki. Zakłady pracy nieustannie poszukują nowych, dobrze wykwalifikowanych pracowników: operatorów dźwignic, suwnic, podestów, a także ich konserwatorów. Praca w takim zawodzie jest bardzo wymagająca, ale jednocześnie dobrze płatna i dającą dużo satysfakcji.

By móc podjąć pracę w zawodzie operatora i konserwatora urządzeń dźwigowych i suwnic, konieczne jest zdobycie wymaganych kwalifikacji. Można je zdobyć, uczestnicząc w organizowanych przez nas szkoleniach. Firma Gorand już od wielu lat kształci i doskonali zawodowo kolejnych pracowników. Każdego roku z naszych usług korzystają setki nowych osób, zyskując olbrzymią przewagę na rynku pracy – umiejętności operatorskie, doceniane przez pracodawców w kraju i za granicą.

Jeżeli chcą Państwo spróbować swoich sił w nowym zawodzie, dającym dalsze możliwości rozwoju, zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy. Gwarantujemy najwyższy poziom szkoleń, potwierdzony autorytetem naszych wykładowców i instruktorów. Zajęcia teoretyczne odbywają się w komfortowych warunkach sal szkoleniowych. Część praktyczna realizowana jest w porozumieniu ze współpracującymi z nami firmami, na terenie ich zakładów i z użyciem ich sprzętu i narzędzi. Aby skorzystać z oferty szkoleń na operatorów i konserwatorów dźwignic, zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem szkoleniowym Gorand.

 

Szkolenia na operatorów dźwignic i konserwatorów dźwignic

Ośrodek Szkolenia Technicznego "Gorand" prowadzi szkolenia i przygotowuje do egzaminów w Urzędzie Dozoru Technicznego i Transportowym Dozorze Technicznym kandydatów na operatorów i konserwatorów następujących dźwignic:

 • suwnic sterowanych z kabiny i poziomu roboczego
 • wciągników i wciągarek
 • żurawi wieżowych
 • żurawi szynowych
 • żurawi samojezdnych
 • żurawi przenośnych ( HDS )
 • żurawi stacjonarnych
 • podestów ruchomych ( podnośników )
 • wózków podnośnikowych
 • dźwigów budowlanych
 • dźwigów towarowo-osobowych i szpitalnych
 • urządzeń do manipulacji kontenerami
 • żurawi pokładowych
 • żurawi pływających
 • pomostów ruchomych przystani promowych
 • wyciągów statków

Ponadto Ośrodek szkoli pracowników wykonujących pracę z kosza oraz hakowych a także pracowników wymieniających bulte z gazem LPG.

Szkolenia odbywają się na urządzeniach zarejestrowanych w UDT lub TDT.

Szkolenia mogą być prowadzone w języku angielskim lub rosyjskim.

Szkolenia odbywają się przy ul. Piskorskiego w Szczecinie lub w salach udostępnionych przez firmy zlecające szkolenie.

Ilość przeszkolonych osób w ostatnich latach:

 • Rok 2013 - 150 osób
 • Rok 2014 - 150 osób
 • Rok 2015 - 170 osób
 • Rok 2016 - 180 osób

Poświadczenie kompetencji UDT nr CO/UTB/Sz/37/24/17