Kursy morskie

dźwig na tle morzaOśrodek Szkolenia Technicznego Gorand powstał w celu zabezpieczenia wszystkich potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i uzyskania niezbędnych uprawnień poprzez szkolenia morskie. Szczecin jako miasto portowe jest idealnym miejscem, gdzie nasi kursanci mogą odbywać praktykę oraz uczęszczać na zajęcia teoretyczne. Aby przystąpić do kursu, przyszły uczestnik musi być pełnoletni oraz odbyć badania lekarskie, potwierdzające aktualny stan zdrowia.

 

Kursy morskie – zaplecze techniczne

Organizowane przez Ośrodek Szkolenia Technicznego Gorand kursy morskie mają na celu przekazanie kursantom niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia i umiejętności zachowania się w nietypowych, bądź awaryjnych sytuacjach. Podczas kursu kompleksowo przygotujemy Cię do egzaminu, który będzie przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego, nadającego odpowiednie uprawnienia do pracy na samodzielnym stanowisku.

Posiadamy odpowiednio przystosowane sale szkoleniowe dla osób prywatnych i przedsiębiorstw, jednak organizujemy kursy również poza ośrodkiem w miejscu wyznaczonym przez klienta, o ile będzie spełniało określone wymogi. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć praktycznych jest w pełni sprawny i spełnia wymogi Urzędu Dozoru Technicznego. Poruszane na szkoleniu zagadnienia będą dotyczyły obsługi dźwigów, budowy, eksploatacji, a także obowiązków operatora. Kursanci otrzymają niezbędne materiały do nauki oraz wykaz zagadnień, które pojawią się na egzaminie.

Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych i grup zorganizowanych, które chcą zdobyć uprawnienia operatora dźwigów, dzięki szkoleniom morskim, które odbywają się w Szczecinie. Pomogą one podnieść kompetencje i zwiększyć szansę na rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

 

Szkolenia morskie i portowe

Szkolenia morskie, które organizujemy w naszym ośrodku w Szczecinie, obejmują obsługę:

 • żurawi okrętowych wysięgnikowych,
 • żurawi bomowych.

W naszej ofercie są także szkolenia dla cumowników i lukowych, a także szkolenia dla osób realizujących ocenę zużycia osprzętu przeładunkowego - Lifting Equipment Inspection.

Zakres naszych szkoleń obejmuje rozbudowaną cześć teoretyczną, jak również praktyczną. Dzięki temu absolwenci kursu, którzy zdobyli odpowiednie kwalifikacje poświadczone egzaminem, mogą rozpocząć pracę na stanowisku operatora żurawi (dźwigów) morskich. Program naszych kursów jest realizowany zgodnie z zaleceniami armatorów i towarzystw klasyfikacyjnych. Aby rozpocząć kurs, należy spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • brak przeciwwskazań poświadczony przez lekarza medycyny pracy.

 

Organizujemy szkolenia na zlecenie pracodawców

Oferta naszej firmy jest skierowana zarówno dla osób szukających pracy i chcących we własnym zakresie podnieść kwalifikacje, jak również do zakładów pracy ze Szczecina i okolic. Jeżeli zatrudniają Państwo pracowników, chcą dać im nowe umiejętności, awansować na wyższe stanowiska i podnieść konkurencyjność swojej firmy, zapraszamy do współpracy z nami. Zorganizujemy dla Państwa pracowników profesjonalne szkolenia na określony temat, tworząc program szkolenia w porozumieniu ze zlecającym go. Szkolenia mogą być realizowane w naszym obiekcie lub w posiadanych przez Państwo salach na terenie zakładu pracy.

 

Uprawnienia na żurawie okrętowe

Żurawie okrętowe to urządzenia przeznaczone do przeładunku towarów z ładowni lub do ładowni statku, a także załadunku prowiantu na statek. Żuraw zazwyczaj zamontowany jest na pokładzie statku w sposób niesymetryczny. Maksymalny udźwig tego urządzenia jest uwarunkowany przewidywaną masą unoszonych ładunków.

Żuraw okrętowy zbudowany jest z kolumny fundamentowej, w której zamontowany jest słup. W górnej części dźwigu znajduje się maszynownia oraz wysięgnik, który służy do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Żurawie okrętowe zainstalowane są na większości jednostek morskich, czyli tam, gdzie praca na żurawiach samojezdnych, stoczniowych czy portowych jest niemożliwa. Uprawnienia na żurawie okrętowe to niezbędne kwalifikacje wszystkich, którzy pracują w portach czy na statkach podczas przeładunku towaru. Żurawie okrętowe pozwalają w szybki, sprawny i bezpieczny sposób przeładować różnego rodzaje ładunki – materiały sypkie, palety, kontenery, czy statków-chłodni. Wykorzystuje się je często do przeładunku towaru pomiędzy statkami (również poza portem) oraz na drodze statek-port.

 

Szkolenia dla cumowników i lukowych

Oferujemy także szkolenia dla cumowników i kursy dla lukowych. Program szkolenia na cumownika obejmuje zagadnienia takie jak:

 • zadania i obowiązki cumownika,
 • zasady bezpiecznego cumowania,
 • współpraca z załogą statku, pilotem i bosmanem portu,
 • komendy, terminy oraz sygnały, które każdy cumownik musi znać,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna.

Kursanci poznają również narzędzia pracy i ich praktyczne zastosowanie. W zakres szkolenia praktycznego wchodzi m.in. nauka wiązania węzłów. Szkolenie kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik daje bezterminowe zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie §18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Szkolenie na lukowego, a dokładniej hakowego-lukowego to kurs, który dostarcza wiedzy o zawiesiach, sprzęcie pomocniczym oraz przeładunkowym, a także ich zastosowaniu – w teorii oraz praktyce. Kursanci poznają ogólne zasady załadunku i wyładunku środków transportu lądowego i morskiego, rodzaje ładunków, ich cechy charakterystyczne, a także zdobywają wiedzę na temat podatności transportowej. Po ukończonym szkoleniu lukowy zna zasady bezpiecznego wykonywania prac przeładunkowych oraz sygnały porozumiewania się. Kurs kończy się egzaminem.

Szkolenia morskie i portowe odbywają się przy ul. Piskorskiego w Szczecinie lub w salach udostępnionych przez firmy zlecające szkolenie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i firmami, które chcą przeszkolić swoich pracowników.