Nowe przepisy BHP przy obsłudze żurawi

Obsługa żurawi górniczych i budowlanych jest zawodem wymagającym odpowiedniego przygotowania oraz znajomości przepisów bezpieczeństwa. W związku z tym, wprowadzone zostają nowe przepisy BHP, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze tych maszyn. Oto, co należy wiedzieć o zmianach w regulacjach dotyczących obsługi żurawi.

 

Konieczność posiadania uprawnień i odbycia kursu na żurawie

Nie jest to nowość, ale zdecydowanie niezwykle ważna kwestia z perspektywy BHP, a dotyczy konieczności posiadania odpowiednich uprawnień do obsługi żurawi. Pracownicy chcący wykonywać tego rodzaju czynności muszą ukończyć specjalistyczny kurs na żurawie, którego celem jest przede wszystkim zapewnienie im odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Warto podkreślić, że uprawnienia te są ważne przez określony czas, a ich przedłużenie będzie wymagało odbycia dodatkowego szkolenia. W Zachodniopomorskiem kursy na żurawie prowadzone są przez naszą firmę - osoby zainteresowane zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

 

Zmiany dotyczące warunków pracy

Nowelizacja przepisów wprowadza również zmiany w warunkach pracy obsługujących żurawie. Dotychczasowy czas pracy wynoszący 12 godzin dziennie zostaje skrócony do 8 godzin. Decyzja ta została podjęta w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno operatorów, jak i innych pracowników znajdujących się na terenie budowy lub kopalni. Dodatkowo, wprowadzone zostają nowe zasady dotyczące przerw – operatorzy żurawi będą mieli obowiązek odbycia co najmniej dwóch przerw w trakcie swojej zmiany, co ma pozwolić im na odpoczynek i regenerację sił.

 

Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów

Wprowadzenie nowych regulacji BHP związanych z obsługą żurawi wiąże się także ze zwiększeniem odpowiedzialności zarówno pracowników, jak i pracodawców. Operatorzy, którzy nie mają odpowiednich uprawnień lub nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, będą ponosili surowe konsekwencje prawne. Pracodawcy natomiast będą zobowiązani do sprawdzenia kompetencji swoich pracowników oraz zapewnienia im odpowiedniego środowiska pracy. Dodatkowo, przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej czy górniczej będą musiały poddać się regularnym kontrolom ze strony odpowiednich służb, które będą oceniały przestrzeganie przepisów BHP.