Kto może przystąpić do kursu na żurawie HDS?

Obecny rynek pracy jest niezwykle dynamiczny, a oferty zatrudnienia mocno zróżnicowane. Dlatego warto podnosić swoje kompetencje i umiejętności, chociażby przez dodatkowe szkolenia. Jednym z popularniejszych kursów ostatnich lat jest ten na żurawie HDS. W niniejszym artykule dowiesz się jak i gdzie może go zrobić.

 

Jakie są wymagania kwalifikacyjne do kursu na żurawie HDS?

Aby przystąpić do kursu na żurawie HDS należy spełnić określone kryteria. Kandydaci muszą być przede wszystkim pełnoletni. Należy także posiadać wykształcenie ukończone minimum na poziomie podstawowym. Niezbędne jest również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, który stwierdzi brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania zawodu w roli operatora żurawi HDS. Ogólnie rzecz biorąc, wymagania są zbliżone do tych, jakie trzeba spełnić przy innych szkoleniach typu, np. kursach obsługi żurawi okrętowych. Istotne są również indywidualne predyspozycje.

 

Jak przebiega kurs na żurawie HDS i gdzie można go zrobić?

Kurs na żurawie HDS składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej kursanci zapoznają się z przepisami bezpieczeństwa pracy z hydraulicznym dźwigiem samochodowym, techniki jego obsługi i sposobów identyfikacji możliwych zagrożeń. Etap ten zakończony jest egzaminem pisemnym sprawdzającym uzyskaną wiedzę. Natomiast praktyczne szkolenie polega na nabyciu umiejętności związanej z obsługą żurawia HDS, jego konserwacją oraz sprawdzaniem sprawności. Ta część kursu zwieńczona jest praktycznym egzaminem i otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu. Szkolenia na żurawie HDS można wykonać w ośrodkach szkolenia technicznego. W Szczecinie jest to ośrodek Gorand, który w swojej ofercie posiada szeroki wybór kursów technicznych.