Żuraw wieżowy to urządzenie, które potocznie nazywamy dźwigiem. Za jego pomocą możliwe jest przemieszczanie nawet bardzo ciężkich ładunków na placu budowy, przy montażach, podczas transportu i przeładunku. Pracą żurawia steruje zawsze wykwalifikowany operator. Jak nim zostać? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Kurs operatora

Aby sterować dźwigiem, najpierw należy ukończyć kurs na operatora żurawi wieżowych. Na kurs mogą zapisać się osoby, które są pełnoletnie, posiadają wykształcenie przynajmniej podstawowe i nie wykazują przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. Urząd Dozoru Technicznego ustalił dwie kategorie uprawnień: I Ż i II Ż. Kategoria I Ż dotyczy urządzeń wieżowych i szybkomontujących żurawi przenośnych. Kategoria II Ż z kolei żurawi przenośnych (HDS), stacjonarnych oraz samojezdnych (samochodów dźwigowych). Zagadnienia, które poruszane są na kursie zatwierdzane są przez UDT. Sam kurs ma formę wykładów i trwa około 2-3 tygodni. Oprócz części teoretycznej kursant uczęszcza też na zajęcia praktyczne. Po zakończeniu szkolenia kursant podchodzi do egzaminu przed komisją powołaną z ramienia UDT. Jeśli pozytywnie zaliczy część teoretyczną i praktyczną, może rozpocząć pracę na stanowisku operatora żurawia.

Predyspozycje do pracy

Praca na stanowisku operatora żurawia jest bardzo odpowiedzialna. Operator powinien więc być osobą opanowaną i dokładną, a także cechować się silną psychiką nawet w sytuacjach stresowych. Od operatora żurawia oczekuje się też umiejętności pracy w zespole i dobrej organizacji obowiązków. Chociaż widoki z kabiny żurawia nie raz zapierają dech w piersiach, trzeba pamiętać o tym, że operator pracuje często w hałasie i wibracjach, nie powinien więc mieć problemów z koncentracją. Do pracy z pewnością nie zostaną przyjęte osoby mające problemy z równowagą oraz percepcją wzrokową i słuchową. Badań lekarskich mogą nie przejść również ci, którzy borykają się z chorobami układu kostno-stawowego, pokarmowego, krążenia i oddechowego, a także silnymi alergiami, cukrzycą, guzem mózgu i innymi chorobami somatycznymi.