O Firmie

Ośrodek Szkolenia Technicznego Gorand powstał w 2009r.

Głównym wykładowcą Ośrodka jest mgr inż. Andrzej Górnicki, mający długoletnie doświadczenie eksploatacji dźwignic i prowadzeniem szkoleń na ich obsługę.
Ośrodek przygotowuje do egzaminów przed komisjami Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego. Szkolenia realizowane są według programów uzgodnionych z UDT i TDT.