samochod

Czy do obsługi HDS wystarczy prawo jazdy?

Obsługa HDS wiąże się z manewrowaniem dużymi i ciężkimi ładunkami, co wymaga szczególnej ostrożności i odpowiednich umiejętności. Ze względu na specyfikę urządzenia, nie zawsze jasne jest, jaki zakres kwalifikacji wymagany jest do konkretnych czynności. Czy można obsługiwać lub przewozić HDS bez dodatkowych uprawnień, mając jedynie prawo jazdy?

konserwator dźwignic

Jak zostać konserwatorem dźwignic?

Praca konserwatora suwnic należy do niezwykle odpowiedzialnych, ponieważ to od niego zależy bezpieczeństwo użytkownika maszyny i osób przebywających oraz wykonujących prace w obrębie suwnicy. Z tego więc powodu jest zawodem regulowanym prawnie i zostać nim można dopiero po zdaniu właściwego egzaminu państwowego, składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej, w obecności komisji UDT.

mężczyźni na budowie

Czym zajmuje się UDT?

Wymagania rynku, ale też nieustający postęp technologii sprawiają, że pracownicy muszą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. W takiej sytuacji znajdują się także operatorzy i konserwatorzy dźwignic czy urządzeń portowych, którzy bez stosownych uprawnień nie mogą wykonywać zawodu. O ich nadaniu decyduje Urząd Dozoru Technicznego, dlatego warto zapoznać się z zakresem działalności tej instytucji.

operator żurawia wieżowego

Jakie kwalifikacje powinien posiadać operator żurawia stacjonarnego?

Żuraw wieżowy to urządzenie, które potocznie nazywamy dźwigiem. Za jego pomocą możliwe jest przemieszczanie nawet bardzo ciężkich ładunków na placu budowy, przy montażach, podczas transportu i przeładunku. Pracą żurawia steruje zawsze wykwalifikowany operator. Jak nim zostać? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

szkolenie na operatora wózka widłowego

Czy kierowanie wózkiem widłowym wymaga szczególnych uprawnień?

Umiejętność kierowania wózkiem widłowym otwiera nowe możliwości dla osób poszukujących pracy. Mimo tego, że posiadanie prawa jazdy kategorii B ułatwia naukę prowadzenia tego pojazdu, to nie jest ono wystarczające – wymagane są szczególne uprawnienia, które można uzyskać po odbyciu szkolenia na operatora wózka widłowego.

operator wózka widłowego

Jak wygląda egzamin na operatora wózka widłowego?

Posiadanie uprawnień na operatora wózka widłowego to niewątpliwie przydatna sprawa. Podnosi kwalifikacje oraz uzupełnia CV o pożądane przez wielu pracodawców umiejętności. Przed przystąpieniem do kursu warto jest zapoznać się z podstawowymi informacjami – jak przebiega przygotowanie i tok całego szkolenia oraz egzamin.