dźwignice w porcie

Jakie grupy dźwignic możemy wyróżnić?

Dźwignice, zwane kiedyś również dźwigami, to urządzenia robocze wykonujące pracę przerywaną, które służą do podnoszenia i szybkiego przemieszczania różnego rodzaju ładunków na niewielkie odległości. W praktyce najczęściej używa się ich podczas załadunków i rozładunków towarów, a także przy budowie lub montażu różnego typu obiektów. Wyróżniamy wiele rodzajów dźwignic, a ich podziały wynikają przede wszystkim z różnego sposobu działania oraz odmiennej budowy.

pracownik w porcie

Rodzaje szkoleń morskich i portowych

Jeżeli twoja praca odbywa się na wodzie, z pewnością wiesz, że chcąc zapewnić sobie i innym maksymalne bezpieczeństwo konieczne jest posiadanie gruntownej wiedzy dotyczącej potencjalnych zagrożeń. Szkolenia morskie i portowe mają na celu edukowanie osób pracujących na wodzie i w porcie w celu zapewnienia im większego bezpieczeństwa w pracy. Dodatkowo, uczestnictwo w specjalistycznych kursach pozwala na zwiększenie swoich kompetencji, a co za tym idzie także perspektyw zatrudnienia.

żuraw okrętowy

Jak nauczyć się obsługi żurawia okrętowego?

Praca na morzu często wiąże się z korzystaniem z zadziwiających, zaawansowanych maszyn. Ich obsługa nie należy do prostych i intuicyjnych zadań. Z tego względu korzystanie z wielu specjalistycznych urządzeń dostępnych na statkach wiąże się z koniecznością posiadania konkretnych uprawnień. Nie inaczej jest z żurawiami okrętowymi, którymi posługiwać się mogą wyłącznie osoby po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu niezbędnego egzaminu potwierdzającego nabytą w trakcie szkolenia wiedzę i umiejętności.

samochod

Czy do obsługi HDS wystarczy prawo jazdy?

Obsługa HDS wiąże się z manewrowaniem dużymi i ciężkimi ładunkami, co wymaga szczególnej ostrożności i odpowiednich umiejętności. Ze względu na specyfikę urządzenia, nie zawsze jasne jest, jaki zakres kwalifikacji wymagany jest do konkretnych czynności. Czy można obsługiwać lub przewozić HDS bez dodatkowych uprawnień, mając jedynie prawo jazdy?

konserwator dźwignic

Jak zostać konserwatorem dźwignic?

Praca konserwatora suwnic należy do niezwykle odpowiedzialnych, ponieważ to od niego zależy bezpieczeństwo użytkownika maszyny i osób przebywających oraz wykonujących prace w obrębie suwnicy. Z tego więc powodu jest zawodem regulowanym prawnie i zostać nim można dopiero po zdaniu właściwego egzaminu państwowego, składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej, w obecności komisji UDT.

mężczyźni na budowie

Czym zajmuje się UDT?

Wymagania rynku, ale też nieustający postęp technologii sprawiają, że pracownicy muszą nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. W takiej sytuacji znajdują się także operatorzy i konserwatorzy dźwignic czy urządzeń portowych, którzy bez stosownych uprawnień nie mogą wykonywać zawodu. O ich nadaniu decyduje Urząd Dozoru Technicznego, dlatego warto zapoznać się z zakresem działalności tej instytucji.