Praca konserwatora suwnic należy do niezwykle odpowiedzialnych, ponieważ to od niego zależy bezpieczeństwo użytkownika maszyny i osób przebywających oraz wykonujących prace w obrębie suwnicy. Z tego więc powodu jest zawodem regulowanym prawnie i zostać nim można dopiero po zdaniu właściwego egzaminu państwowego, składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej, w obecności komisji UDT.

I jest to jedyna droga pozwalająca na uzyskanie prawa do wykonywania tego zawodu. Z uwagi na to, że uprawnienia przyznawane są bezterminowo, sam egzamin nie jest prosty, i trzeba po prostu być odpowiednio przeszkolonym, tak w teorii jak i praktyce. Wymóg oraz sposób uzyskania stosownych pozwoleń dających zawód konserwatora suwnic został ujęty w stosownych rozporządzeniu dotyczącego sprawdzenia kwalifikacji przy konserwacji urządzeń technicznych. W wyniku zdanego państwowego egzaminu, dana osoba uzyskuje, z Urzędu Dozoru Technicznego, poświadczenie uzyskanych kwalifikacji oraz legitymację UDT. Tak więc oprócz umiejętności obsługi maszyny, trzeba dysponować odpowiednią wiedzą, a potwierdzeniem tego jest odpowiedni państwowy dokument. Bez tego obsługa maszyny nie tylko sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, ale także jest niezgodna z prawem. 

Szkolenia na konserwatora

Jedynym sposobem na sprawne obsługiwanie maszyny oraz zdobycie legitymacji UDT jest odbycie odpowiedniego szkolenia w Ośrodku Szkolenia Technicznego Gorand. Tylko profesjonalne szkolenie pozwoli na zdobycie rzetelnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które nie tylko umożliwią zdanie rygorystycznego egzaminu, ale także pozwolą radzić sobie w różnych sytuacjach. Szkolenie na konserwatora suwnic w firmie Gorand jest dostosowane do wszelkich wymogów stawianych przez Urząd Dozoru Technicznego i jest przez ten urząd zatwierdzone. Osoby zarządzające ODT dokładają wszelkich starań do tego, aby kadra prowadząca szkolenia składała się jedynie z doświadczonych osób, prowadzących czynnie obsługę maszyn, inspektorów BHP oraz specjalistów będących czynnymi konserwatorami suwnic, urządzeń transportu bliskiego. Zakres teoretyczny obejmuje rodzaje suwnic, ich działanie, budowę, przeznaczenie, a także podstawy bezpieczeństwa, jakie należy na tym stanowisku pracy przestrzegać. Dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy teoretyczną następuje część praktyczna, która uwzględnia jednakowo obsługę maszyny oraz wgląd w jej budowę. Tylko tak przeprowadzone szkolenie pozwala na uzyskanie właściwych kompetencji, dając nie tylko państwowy dokument, ale także pewność, że każde zlecenie będzie przeprowadzone w odpowiedni sposób, a poddawane konserwacji maszyny nie będą sprowadzać na innych ludzi zagrożenia.