Posiadanie uprawnień na operatora wózka widłowego to niewątpliwie przydatna sprawa. Podnosi kwalifikacje oraz uzupełnia CV o pożądane przez wielu pracodawców umiejętności. Przed przystąpieniem do kursu warto jest zapoznać się z podstawowymi informacjami – jak przebiega przygotowanie i tok całego szkolenia oraz egzamin.

Część teoretyczna – pierwszy etap egzaminu

Część teoretyczna jest pierwszym etapem egzaminu. Można do niego przystąpić po odbyciu szkolenia na operatora wózka widłowego. Polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania umieszczone w teście składającym się z piętnastu pytań. Aby uzyskać pozytywny wynik, należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej jedenaście z nich.

Część praktyczna – drugi etap egzaminu

Po zaliczonej części teoretycznej można przystąpić do drugiego etapu – egzaminu praktycznego. Osoba zdająca musi wykazać się umiejętnością poruszania się wózkiem widłowym po wyznaczonym do tego placu. Przyszły operator musi pokonać odcinek slalomem, między ustawionymi przez egzaminatora pachołkami. Kolejnym zadaniem, jest wykonanie manewru podnoszenia oraz opuszczania ładunku towarowego. W celu zdania części praktycznej egzaminu osoba ubiegająca uprawnienia musi doskonale nauczyć się charakterystycznego sposobu poruszania się wózkiem widłowym. Niemożliwym jest uzyskanie pozytywnego wyniku bez wcześniejszej praktyki, którą można zdobyć na specjalnych szkoleniach. Każda osoba powinna poświęcić przynajmniej kilkanaście godzin nauki praktycznej, ponieważ początkowo, prowadzenie wózka widłowego może być bardzo nienaturalne oraz problematyczne.