Umiejętność kierowania wózkiem widłowym otwiera nowe możliwości dla osób poszukujących pracy. Mimo tego, że posiadanie prawa jazdy kategorii B ułatwia naukę prowadzenia tego pojazdu, to nie jest ono wystarczające – wymagane są szczególne uprawnienia, które można uzyskać po odbyciu szkolenia na operatora wózka widłowego.

Jest to spowodowane tym, że specyfika prowadzenia jest inna niż w przypadku samochodów. Wózki widłowe są bardziej zwrotne i posiadają inny środek ciężkości niż auta, a kierowanie nimi początkowo może być bardzo nieintuicyjne. Dodatkowo operatorzy przewożą często bardzo ciężkie towary, dlatego niezwykle ważne jest to, żeby ich umiejętność prowadzenia była na wysokim poziomie. Kierowanie wózkiem widłowym bez odpowiednich uprawnień jest nie tylko niezgodne z prawem, ale może także generować niebezpieczeństwo w miejscu pracy.

Jak zdobyć uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym?

Aby móc kierować wózkiem podnośnikowym należy zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego. Ponadto, każda osoba ubiegająca się o zostanie operatorem musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać zaświadczenie zdrowotne wykluczające istnienie jakichkolwiek przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Kurs przygotowuje do egzaminu składającego się z dwóch części. W części pierwszej – teoretycznej, osoba zdająca otrzymuje test złożony z piętnastu. Aby otrzymać pozytywy wynik, należy prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej jedenaście z nich. Pytania dotyczą zarówno wiedzy obejmującej elementy budowy oraz zasady funkcjonowania, jak i znajomość uprawnień i obowiązujących przepisów, a także zasad BHP. 

Drugim etapem jest egzamin praktyczny, podczas którego przyszły operator wykazuje się umiejętnościami płynnego poruszania się wózkiem podnośnikowym (widłowym), a także wykonywaniem manewrów podnoszenia i opuszczania towarów. Odpowiednie przygotowanie się zarówno teoretyczne, jak i praktyczne pozwala nie tylko na uzyskanie pozytywnego wyniku końcowego egzaminu, ale co więcej – gwarantuje pełne bezpieczeństwo w przyszłym miejscu pracy.