Obsługa HDS wiąże się z manewrowaniem dużymi i ciężkimi ładunkami, co wymaga szczególnej ostrożności i odpowiednich umiejętności. Ze względu na specyfikę urządzenia, nie zawsze jasne jest, jaki zakres kwalifikacji wymagany jest do konkretnych czynności. Czy można obsługiwać lub przewozić HDS bez dodatkowych uprawnień, mając jedynie prawo jazdy?

Czym jest HDS?

HDS to Hydrauliczny Dźwig Samochodowy, służący do przemieszczania nietypowych ładunków, które często są ciężkie i mają niestandardowe wymiary. To przymocowane do pojazdu urządzenie samobieżne - żuraw, który jest w stanie unieść towary o wadze kilku lub kilkunastu ton, a więc świetnie sprawdzający się do załadunku i rozładunku nawet całych kontenerów transportowych. Jego ramię może wysuwać się na długość kilkunastu metrów, a działa dzięki pompie hydraulicznej zasilanej silnikiem pojazdu.

Specyfika pracy HDS

Hydrauliczny dźwig samochodowy wykorzystywany jest na różnych etapach transportu towarów. Jego obecność w branży TSL (transport, spedycja, logistyka) często jest niezastąpiona. Z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie mogłoby wiązać się z obsługiwaniem dźwigu i tak ciężkich ładunków przez niewprawioną osobę, korzystanie z tego typu urządzeń wymaga odpowiednich uprawnień. Do ich zdobycia niezbędne jest przejście pełnego kursu oraz zdanie egzaminu państwowego, który nadzorowany i przygotowywany jest przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego.

Do niezbędnego kursu może przystąpić osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia, ma minimum podstawowe wykształcenie oraz ważne prawo jazdy kategorii C. Podczas rejestracji należy również przedłożyć aktualne badania lekarskie oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia obsługi maszyny. Kurs na dźwigi daje uprawnienia  do operowania wszystkimi typami przenośnych, przewoźnych lub samojezdnych żurawi.

HDS połączony jest jednak z samochodem ciężarowym, przez co często powstaje pytanie: czy nie mając zaświadczenia kwalifikacji obsługi żurawia, można go transportować?

Obsługa HDS a prawo jazdy

Przepisy prawne nie określają dokładnie, czy można transportować dźwig nie mając uprawnień do jego obsługi. Oznacza to, że możliwe może być przewiezienie żurawia z punktu A do punktu B, bez posiadania specjalnych kwalifikacji, a jedynie mając odpowiednie prawo jazdy. Warunkiem jest to, że dźwig na żadnym etapie trasy nie może być w żaden sposób używany przez kierowcę. 

W praktyce nie jest to jednak polecane rozwiązanie. Może zaistnieć wiele nieprzewidzianych sytuacji, w których żuraw będzie musiał zostać w jakiś sposób obsłużony czy uregulowany. W takim wypadku kierowca nie będzie mógł tego zrobić - konieczne będzie znalezienie wykwalifikowanej do tego osoby i przetransportowanie jej do miejsca, w którym znajduje się dźwig. Ponadto, nawet po udanym transporcie maszyny do jej obsługi na miejscu wciąż potrzebna jest osoba z uprawnieniami, co oznacza, że pracownik taki musiałby albo dotrzeć do punktu samodzielnie, albo razem z kierowcą HDS, co nie jest optymalnym rozwiązaniem dla większości firm. Posiadanie uprawnień do obsługi HDS daje więc znacznie więcej możliwości pracy, a także możliwości usprawnienia działania firmy i logistycznego przygotowania przeładunków.